ENGLISH

Công tác phòng chống cháy nổ

Công tác phòng, chống cháy nổ (PCCN) trong túc một nhiệm vụ hết sức  quan trọng nhiệm vụ thường xuyên hàng ngày cần đặc biệt quan tâm. Làm tốt công tác phòng chống cháy nổ trong túc , nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn hội trong nhà trường. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống cháy nổ, đơn vị đã cử một chuyên viên làm nhiệm vụ về công tác PCCN để giám sát, theo dõi nhắc nhở mọi viên chức thường trực làm tốt chức năng nhiệm vụ.
 
Trong thời gian qua, phòng Quản túc đã triển khai tổ chức thực hiện một số biện pháp cụ thể như sau;
1. Luôn chú trọng công tác tuyên truyền để sinh viên hiểu được các nguyên nhân nguy gây ra cháy nổ hậu quả do cháy nổ gây ra. Trên sở đó nhằm đề cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của mỗi nhân trong công tác phòng chống cháy nổ;
2. Để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa cháy nổ, vào đầu mỗi học kỳ Phòng Quản gửi thông báo đến từng phòng phổ biến đến mọi sinh viên, với những nội dung cụ thể như: nghiêm cấm đun nấu dưới mọi hình thức, cất giữ dụng cụ đun nấu, câu móc điện trái phép… Trước khi ra khỏi phòng khóa cửa, phải rút phích cắm các dụng cụ bằng điện ra khỏicắm điện, ngắt cầu dao điện
3. Hàng tháng, lãnh đạo đơn vị yêu cầu nhân viên thường trực bảo vệ túc tiến hành tự kiểm tra, phân loại tình trạng hoạt động của  máy bơm chữa cháy các phương tiện chữa cháy được trang bịcác túc . Trên sở két quả phân loại chất lượng, chuyên viên phụ trách chuyên môn của đơn vị tổng hợp báo cáo đề xuất với nhà trường, phòng chức năng khắc phục kịp thời những thiếu sót đồng thời sửa chữa thay thế những phương tiện hỏng, nhằm đảm bảo máy bơm nước các phương tiện chữa cháy luôn luôn trong tình trạng hoạt động sử dụng tốt, để xử hiệu quả khi tình huống cháy nổ xảy ra.
Ngoài những phương tiện được trang bị tại các túc như: Máy bơm nước, bình chữa cháy, vòi phun nước, Phòng Quản túc còn sáng kiến trang bị cho mỗi túc một số đựng nước để sử dụng khi cần thiết;
4. Nhân viên thường trực bảo vệ các túc thường xuyên tuần tra, kiểm tra nhắc nhở sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của túc , phát hiện kịp thời xử nghiêm những trường hợp vi phạm.
5. Các trường hợp sinh viên vi phạm đến công tác PCCN đã bị lập biên bản xử theo quy định để làm gương cho nhiều sinh viên khác.
no socket