ENGLISH

Lệ phí ở KTX

THÔNG BÁO

( lệ phí KTX  áp dụng năm học 2016 – 2017)

Phòng Quản lý Ký túc xá thông báo lệ phí ở Ký túc xá năm học 2016-2017 như sau:

KTX Tầng Điều chỉnh lệ phí  mới/SV/năm học Ghi chú  
KTX C1 Tầng 1,2 1900.000đ 8 chỗ/1 phòng  
Tầng 3,4 1800.000đ 8 chỗ /1 phòng  
Tầng 5 1400.000đ 10 chỗ /1 phòng  
       
KTX C2 Tầng 1,2 4.000.000đ/1 phòng Sinh viên Lào  
 bố trí 4 SV/1 phòng
Tầng 3,4 1700.000đ 8 chỗ /1 phòng  
KTX C3 Tầng 1,2 1.300.000 đ 12 chỗ/1 phòng Không điều chỉnh giường, lệ phí không thay đổi.
Tầng 3,4 1.200.000 đ 12 chỗ/1 phòng
Tầng 5 1.000.000 đ 12chỗ/1 phòng
KTX C4 Tầng 1,2 1800.000đ 8 chỗ /1 phòng  
Tầng 3,4 1700.000đ 8 chỗ /1 phòng  
Tầng 5 1200.000đ 10 chỗ /1 phòng  
KTX C5 Tầng 1    12 phòng tầng 1 không ở được do xuống cấp quá nặng  
Tầng 2 1400.000đ 12 chỗ/1 phòng Do xuống cấp
Nhưng chỉ bố trí 10 chỗ
Tầng 3 1300.000đ 12 chỗ/1 phòng Do xuống cấp
Nhưng chỉ bố trí 10 chỗ
KTX C6 Tầng 1,2 1800.000đ 8 chỗ /1 phòng  
Tầng 3,4 1700.000đ 8 chỗ /1 phòng  
Tầng 5 1200.000đ 10 chỗ /1 phòng  
Tầng 6 1000.000đ 10 chỗ /1 phòng  

II. Miễn phí : Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Con liệt sĩ, con em có hộ khẩu vùng hải đảo (cách đất liền)

III. Giảm 25 % lệ phí : Đối với sinh viên dân tộc

Ghi chú: sinh viên có nhu cầu thuê bao phòng, phòng chức năng sẽ xem xét giải quyết

                                                                                     Bình Định, ngày 24 tháng 8 năm 2016

                  PHÒNG QL.KTX

no socket