ENGLISH

Thủ tục đăng ký

CÁC THỦ TỤC KHI VÀO TÚC
 
Khi nhu cầu túc trường Đại học Quy Nhơn, ngườiphải điều kiện sau:
sinh viên, học viên của Nhà Trường ( Quyết định trúng tuyển)
Khi được tiếp nhận vàoKTX, ngườitiến hành các bước:
1. Làm Hợp đồng túc với đơn vị quản túc
2. Nộp tiền tại phòng KH-TC theo đề nghị của chuyên viên phòng QLKTX
3. Ỏ đúng vị trí chuyên viên đã phân công: khu KTX, phòng
4. Chấp hành đầy đủ nội quy khu KTX.
no socket