ENGLISH

Lịch công tác tuần

Từ 18/12/2017 đến 24/12/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
18/12/2017
Thứ ba
19/12/2017
Thứ tư
20/12/2017
Thứ năm
21/12/2017
Thứ sáu
22/12/2017
Thứ bảy
23/12/2017
Chủ nhật
24/12/2017

Tải lịch tuần

no socket